Viisakuse nädal

Loomise kuupäev 27.11.2023

Viisakus on nagu pakend, millel omaette ehk polegi väärtust, kuid ilma selleta võib puruneda midagi hinnalist! Miski ei lähe meile niivõrd vähe maksma ja midagi ei hinnata niivõrd kalliks kui viisakust. /Miguel de Cervantes/

20. - 24.novembril pöörasime rohkem tähelepanu käitumisele vahetundides ja erinevate viisakusväljendite kasutamisele.

Eesmärgiks oli olla üksteisele eeskujuks, austada kaasõpilasi, õpetajaid, kooli kokatädisid ja töömeest, onu Jüri.

Esmaspäeval rõhutasime traditsiooniliste viisakusväljendite kastutamist, nt tere hommikust, nägemiseni, aitäh, palun, jätku leiba jms

Teisipäeva moto kõlas – kõnnin rahuliku sammuga!

Kolmapäeval püüdsime rääkida vaikse häälega.

Neljapäeval kasutasime ainult viisakaid sõnu ja olime uhked oma ilusa eesti keele üle.

Reedel kasutasime nädala jooksul omandatut. Ja oligi juba päris lihtne olla viisakas.

Tagasiside saamiseks kirjutasid õpilased alates 2. klassist ühe minuti jooksul suurele lehele kõik, mis neile viisakusnädalaga seostus või meelde jäi.

  • klassi õpilased joonistasid igaüks oma plakati, kus põhisõnumina kõlasid: Tere!, Aitäh!, Hästi!. Kuid lapsed teadsid ka, et kõndima peab rahuliku sammuga, rääkima vaikse häälega ning ütlema „hia sõnu“.
  • klassi laste puhul oli kohe näha suuremat koolitarkust: Kedagi ei löö!, Olen sõber!,
  • 3.klassi plakat paistis silma tervitussõnade kasutamine ja neid teati nii eesti, vene, inglise kui ka saksa keeles.
  • 4.klassi plakatil domineerisid tervitamis- ja hüvastijätusõnumid, tänamine. Lisatud oli veel omaenda oskustele tuginevad küsimused ja soovid: Kuidas läheb?, Ole terve!, Palju õnne!, Head isu!
  • 5.klass oli lisaks eelpool nimetatule pannud kirja viisaka inimese tunnused – Ei varasta teiste asju!, Ei lobise tunnis!, Räägin viisakaid sõnu!, Räägin eesti keeles!, Räägin vaikse häälega!, Ei löö teisi!, Ei kiusa!
  • 6. klassil jäid meelde sildid söökla seintel: Jätku leiba!, Head isu!, Toit on magus! Nad teadsid ka hästi, et ei tohi ropendada. Keegi oli lisanud nii armsa: Sa oled ilus!
  • 7. klassi plakatil torkas silma parim meeskonnatöö, paar kirjutajat ning rohkesti etteütlejaid. Tulemusena näeme ilusat kujundust ning viisakusväljendeid kolmes keeles. Siit saab lugeda ka oskust soovida head reisimiseks ja jõuludeks! Lugeda võib ka pisut teistsuguseid viisakusväljendeid nagu Aitüma!, Ole lahke!, Kohtumiseni!, Palun vabandust!, Laske palun mööda!, Jõudu tööle!
  • 8. klass loetles seevastu viisaka inimese omadusi: annab eeskuju, on hea huumoriga, ei kiusa, aitab või kaitseb väikesi, intelligentne, positiivne.
  • 9. klassi plakat sisaldas levinumad viisakusväljendid nii kirja- kui ka argikeeles. Argikeelsetena jäid peamiselt silma venekeelseid käibefraasid, nt . Aga osati esitada ka küsimusi nagu Kuidas tuju on? ja soovida õnne!

Inglise keele õpetaja Karina Palloson oli eriti tragi. Lisaks üldplakatitele kooli seintel ehtis tema oma klassiukse ingliskeelsete väljenditega ning 4. klass koostas tunnis oma plakatid. Nii sai selgeks, kuidas tunnis peab viks õpilane käituma ja kuidas seda väljendit inglise keeles kirja panna ning öelda. See oli tõeliselt FUN! Viisakusnädal tuleb varsti jälle!

PS! Plakatitest ülevaadet saate näha algklassidemaja spordisaali viiva pika koridori seintel!

Tore oli ka see, et viisakusnädal lastele meeldis ja sooviti, et seda võiks korrata.

Õpetaja Kaja Kama

Viimati muudetud 27.11.2023.