2023/2024 õa projektid

Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Kestvus: 

01.05.2024 – 12.06.2024

Eesmärk:

1.-2. klassi Tagavälja talu külastus

Õpilastele tutvustatakse maaelu olemust ja ehedust ning antakse ülevaade, mida kohalikus talus toodetakse. Tagavälja talus toodetakse omavalmistatud keemiavaba toitu nii piimast kui teraviljast. Õpilastele õpetatakse leivataigna tegemist ja leiva küpsetamist. Iga laps saab vormida oma väikese leivapätsi. Räägitakse ka leivaga seotud kommetest.Õpitoas saab selgeks, kuidas valmistati võid vanasyi ja milline tubli abiline oli võimasin. Valmistatakse ja maitstakse võid.

3.- ja 4. klassi ettevõtte "Lammas ja Roos" külastus

Õpilased tutvuvad erinevate puu- ja köögiviljade kasvatamise võimalustega ja erinevate põllutöömasinatega. Praktilises töötoas valmistavad õpilased ise puu- ja köögiviljadest roogasid.

Sihtgrupp:

1.- 4.kl õpilased

Rahastaja:

PRIA- 745,10 eurot

Projekti teostajad:

Projektijuht: Ave Amor

Alutaguse valla keskkonnasõbralikud lapsed (2023/2024 õa)

Kestvus: 

1.09.2023 – 30.06.2024

Eesmärk:

Eesmärk on õpilasi suunata Alutaguse valla koolide ja lasteaedade lapsi märkama ja mõistma looduse mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma looduses elavaid erinevaid kooslusi.

Sihtgrupp:

Illuka Kooli ja lasteaia õppekäigud:

  1.  Lasteaia Musirullide rühm "Puude elurikkus ja eluring"
  2. 1. klass "Puu on sõber, mets on kodu" 
  3. 2.-3.klass "Maadeavastaja vihmametsas"
  4. 4.klass "Magevete vaatlus Kurtna järvestikus"
  5. 5.klass "Magevete vaatlus Kurtna järvestikus"
  6. 6-.7.klass "Narva jõgi ja seda ümbritsev keskkond"
  7. 8.klass "Õppekäik Sinimägedes"
  8. 9.klass "Õppekäik Sinimägedes"

Rahastaja: 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 1600,00 eur.

Projektijuht:

 Nelli Kuldmaa

Illuka Kooli taimekasvatajad

Kestvus: 

07.09.2023 - 30.06.2024

Eesmärk:

Eesmärk:  Illuka Kooli 5.-8. klassi õpilsed saavad teadmisi kliimamuutuste mõjust taimekasvatusele ning seeläbi õpivad mõistlikult kasutama loodusressursse ning säästva ja jätkusuutliku tarbimise põhimõtteid ning omandavad teamised ja oskused rohetehnoloogiliste lahenduste kasutamiseks taimekasvatuses.

Tulemused:

1) uurimuslikku õppe läbiviimine, õpilased uurivad erinevate tegurite mõju taimede kasvule, nutikasvuhoonet ja kuivatit saab kasutada uurmistöödeks/loovtöödeks (taimede kasvu- ja kuivatamistingimuste uurimine, seemnete idanemiseks vajalikud tingimused, võrdluskatsed energiakulu, kuivatamise kiirus).

Nutikasvuhoonet saab kasutada ka teistes ainetundides, näiteks matemaatikatundides saavad õpilased süsteemi andurite kogutud andmeid kasutada kasvutempo analüüsimiseks ja graafikute koostamiseks, ühiskonnaõpetuseja georgraafia tundides saavad õpilased uurida põllumajanduse mõjust erinevatele kultuuridele ja majandustele.

2) õpilased saavad teadlikumaks taimede rollist toidulaual, millised taimed on söödavad, oskavad seostada taimseid saadusi tervisliku toitumisega

3) väheneb kooli ökoloogiline jalajälg, õpilased omandavad teadmised ja oskused endale ise toidu kasvatamiseks, teavad jätkusuutliku toidu tarbimise põhimõtteid (teadlik, kaalutletud ja mitmekesine tarbimine, mis võtab arvesse toidutootmise efektiivsust, toidu transportimiseks kuluvate toidukilomeetrite pikkust ja toidukadude hulka) ning kasutavad ringmajanduse põhimõtteid toidu kasvatamisel (kompostimine). Lisaks on vertikaalse põllumajanduse ehk nutikasvuhoone negatiivne ökoloogiline jalajälg väiksem kui tavapõllundusel. Selle põhjuseks on pestitsiidide ja herbitsiidide väiksem kasutamine ning vee ja energia kokkuhoid. Toidukuivati aitab hooajalist ja värsket toitu säilitada ning väärindada, kasutades tänapäevaseid päikeseenergia lahendusi. Vähendab toidukadu.

4) õpilased on omandanud teadmised oskavad kasutada rohetehnoloogiat taimekasvatuses- nutikasvuhoone, vihmaveekogumine, päikeseenergia toidukuivati.

5) õpilased jagavad oma teadmisi tervislikust toidust ja taimede kasvatamisest- projektipäev "Tervislik toit ja selle kasvatamine"

Projektipäev "Tervislik toit ja selle kasvatamine" võimalikud teemad töötubade läbi viimiseks: kliimamuutused ja taimekasvatus, ringmajandus/jäätmete sorteerimine (komposteerimine), soetatud nutikasvuhoone ja päikeseenergia kuivati tutvustamine lapsevanematele ja kogukonnale. Rohetehnoloogia võimalused igapäevaelus. Tuleviku toit ja toidutulevik.

Töötubades valmistatakse tervislikke toite ja smuutisid; valmistatakse taimsed toite isekasvatatud toorainest, keskkonnateadlikkuse töötoas käsitletakse teemasid nagu keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik toitumine; algklassidele toimuvad töötoas "Lõbusad juurikad" meisterdatakse algklassilastega puu- ja juurviljadest põnevaid tegelasi ja vahvaid kujundeid, et köögiviljade söömine toredam oleks; lisaks on veel võrsete kasvatamise töötuba, aiatarkuste töötuba, seemnelintide valmistamine, söödavate taimede töötuba.

Sihtgrupp:

5.- 8.kl õpilased

Rahastaja:

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 12387,74 eur. Omafinatseering 651,98 eur. Kogumaksumus 13039,72 eur.

Projekti teostajad:

Projektijuht: Ave Amor ja Anneli Dietrich

Kultuurisaadiku programm

Kestvus: 

1.03.2023 – 15.12.2023

Eesmärk:

Programmi eesmärgiks on läbi kultuuri mõistmise ja mõtestamise aidata kaasa 6.-12.klassi õpilaste eesti keele õppele ning ühise ajaloo ja ühiskonna tunnetamisele

Sihtgrupp:

6.-9.klassi õpilased

Rahastaja: 

Kultuuriministeerium koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskusega; toetus 2875,00 eur.

Projektijuht:

 Anne Uttendorf, Marianne Kama (Eesti Rahvakultuuri Keskus);  Ilona Lass, Kaja Kama, Katrin Pool (Illuka Kool)

Sport koolis

Kestvus: 

1.09.2023 – 14.06.2024 (2023/2024 õa)

Eesmärk:

Projekt on ellu kutsutud selleks, et suurendada laste kehalist aktiivsust ning toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/omandamist erinevate spordialade kaudu. Projekti tegevustega luuakse eeldused selleks, et kõikides lastes kujundada sisemine vajadus ja harjumus sportida ja liikuda.

Sihtgrupp:

1.-2.klass

Rahastaja: 

Eesti Olümpiakomitee

Projektijuht:

 Timo Juursalu, erinevate spordialade treenerid

 

Avaldatud 22.09.2023. Viimati muudetud 17.04.2024.