Roheline Illuka Kool

Loomise kuupäev 22.11.2023

Meie kooli Rohelise Kooli programmi TEGEVUSED SIINlink opens on new page 

Blogist leiad Illuka kooli ja lasteaia toimetamised, mis on seotud Rohelise Kooli ja Lasteaia programmiga ♻️

Illuka Kool (nii kool kui ka lasteaed) liitus alates jaanuarist 2021 Rohelise Kooli programmiga.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele. Programmi eesmärk on rakendada keskkonnasäästlikku mõtteviisi nii koolis kui lasteaias, igapäevaste tegevuste kaudu, mis aitab kaasa vastutustundliku, keskkonda hoidva ja väärtustava inimese kujundamisele. Õpime märkama ja hoolima end ümbritsevast. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Toome rohelist mõtteviisi kasvatustöösse ja planeeritud tegevustesse. Ees ootab vahvaid projekte ja hulgaliselt huvitavaid tegevusi nagu õue- ja nutikasvuhoones ise taimede kasvatamine, prügi sorteerimine, säästliku tarbimisega tutvumine jpm.

Loodame sujuvale ja aktiivsele koostööle lastevanematega.

Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.link opens on new page

 

Viimati muudetud 10.05.2024.