Psühholoog

Psühholoog tegeleb koolis laste käitumise, emotsionaalse tasakaalu ja arengu kaardistamisega ning nii õpilaste, lapsevanemate kui õpetajate nõustamise ja konsulteerimisega.

Õpilased ja lapsevanemad saavad pöörduda Rajaleidja keskustesse, kus pakutakse tasuta õppenõustamist.

Kontaktid ja info teenuste kohta ida-Virumaal on leitav https://rajaleidja.ee/keskused/#Virumaalink opens on new page 

Alutaguse vallavalitsuse koosseisus on psühholoog, kes osutab teenuseid ka  haridusasutustele. Psühholoog: Mari-Liis Are (tööleping ajutiselt peatatud)

Avaldatud 15.03.2024. Viimati muudetud 15.03.2024.