Õpilasnõustaja

Õpilasnõustaja ametikoha eesmärk on koostöös õpilase vanemate ja töötajatega toetada koolis õpilase arengut, kaasates vajaduse korral teiste erialade spetsialiste.
Õpilasnõustaja tegeleb oma töövaldkonnas ennetus- ja teavitustööga:
• pakub õpilastele ja vajaduse korral ka õpetajatele ja lapsevanematele arengut ja õppimist toetavat nõustamist
• nõustab õpilasi õpingutega seotud küsimustes: raskused õppimisel, haridusliku erivajaduse arvestamine õppimisel, õppekorraldus, käitumisraskused jne
• nõustab igapäevase toimetulekuga seotud teemadel: enesetunne, tervis, kohanemine, suhted jne.
• toetab õpetajaid uute käitumisviiside ja probleemilahenduste leidmisel;
• tegeleb koolis sõltuvusprobleemide preventsiooniga.

  • Õpilasnõustaja Kati Juhkov

Kontakt: kati.juhkov@alutaguse.edu.ee 

Avaldatud 15.03.2024. Viimati muudetud 15.03.2024.