Lastekaitse

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.
Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.
Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

  • Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.
  • Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Alutaguse valla lastekaitsetöötaja kontakt:

+3723366913, +37251925475, 

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Tulenevalt lastekaitseseaduse § 27 ja § 31 on kõigil isikutel kohustus teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Lasteabi telefon on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.  Lasteabitelefoni poole pöördujal on võimalik jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ja inglise keeles. Mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.  

Lasteabi kontaktid:
- telefon 116111
- e-post info@lasteabi.ee
- veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee ("Küsi abi" või "Alusta vestlust")
- lasteabi äpp, otsisõna "lasteabi"

Hädaohus olevast lapsest tuleb teatada telefonil 112 (Politsei- ja Piirivalveamet)

Teadmiseks lapsevanemale ja lapsele

Lastekaitseseaduslink opens on new pageLastekaitseseadus">
Sotsiaalhoolekande seaduslink opens on new pageSotsiaalhoolekande seadus">
Perekonnaseaduslink opens on new pagePerekonnaseadus">
Perelepituslink opens on new pagePerelepitus">
Lastekaitse Liitlink opens on new pageLastekaitse Liit">
Laste ja Noorte Kriisiprogrammlink opens on new pageLaste ja Noorte Kriisiprogramm">

Avaldatud 15.03.2024. Viimati muudetud 16.04.2024.